VllesaPagesa dhe BKT

Shkarko VllesaWallet

appstore
google-play

DEPONO PARA NË LLOGARINË TËNDE NË BKT

Tani në të gjitha degët VllesaPagesa ju mund të kryeni transaksionin e deponimit të parave në llogarinë tuaj.

PAGUAJ KËSTIN E KREDISË

Në të gjitha degët VllesaPagesa klientët BKT tani mund të paguajn kësin e Kredisë pa pritur në radhë dhe brenda pak minutave.

PAGUAJ DETYRIMET E KARTËS SË KREDITIT

Në të gjitha degët VllesaPagesa klientët BKT tani mund të paguajni detyrimet e kartës së kreditit.

TËRHEQJA E PARAVE NGA LLOGARIA BKT

Së shpejti në degët VllesaPagesa do të ofrohet edhe mundësia e tërheqjes së parave nga llogaria BKT.

Në të gjitha degët VllesaPagesa ju mund të kryeni transaksionin e deponimit të parave në llogarinë tuaj si dhe shum shërbime të tjera

  • Paguani këstin e Kredisë

  • Paguani detyrimet e Kartelës së Kreditit.

BKT tani ju ofron mundësinë e kryerjes së transaksioneve të Deponimit të parave përmes të gjitha zyrave të vllesapagesa të autorizuara nga BKT Kosova.

Duke deponuar mjetet në llogari përmes zyreve të VllesaPagesa, klientët mund të bëjnë gjithashtu pagesën e kartës së kreditit dhe të kredisë në mënyrë automatike.

Klientët rezidentë – duhet të jenë të pajisur me letërnjoftim dhe të kenë telefonin me vete pasi do të pranojnë Fjalëkalimin për një përdorim (FNP), për të realizuar transaksionin e Deponimit.

Klientët jo-rezidentë – duhet jenë të pajisur me Pasaportë, numër klienti pranë BKT Kosova dhe të kenë telefonin me vete pasi do të pranojnë Fjalëkalimin për një përdorim (FNP), për të realizuar transaksionin e Deponimit.

Transaksioni ka komision sipas çmimores së BKT-së në fuqi dhe është i njëjtë me komisionin e deponimit në degët e BKT Kosova.

Ky shërbim ofrohet vetëm për klientët individualë për deponime në llogari personale dhe përjashton deponimet nga palët e treta dhe çdo transaksion në llogari biznesi.

Në të ardhmen do të ofrohet edhe mundësia e tërheqjes së parave në degët e VllesaPagesa.

*Limiti maksimal ditor i deponimit është 5,000 EURO