Pagesat me VllesaWallet

VllesaWallet është kuleta juaj dixhitale, me VllesaWallet ju mund të paguani të gjitha faturat nga telefoni juaj dhe me provizione minimale.