Në shtator të vitit 2020 Vllesa-CO licencohet nga Banka Qendore e Kosovës si Institucion Financiar për Emetimin e Parasë Elektronike, me këtë rast ndërton Instrumentin më të avancuar të pagesave dhe transfereve me emrin VllesaWallet.