Në Tetor të vitit 2019 Vllesa-CO ndryshon llogon dhe emrin tregtar në vllesapagesa.