Në dhjetor të vitit 2019 Vllesa-CO nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Kujtesa në ofrimin e shërbimit të pagesës për platformën Kujtesa.