Në vitin 2016 Vllesa-CO ka arritur që në të gjithë territorin e Kosovës të hapë rreth 50 degë, me gjithsej mbi 70 të punësuar duke u bërë kështu njëri nga promotorët e zhvillimit ekonomik në vend dhe hapjes së vendeve të punës.