Në Dhjetor të vitit 2015 Vllesa-CO u autorizuar në shitjen e produkteve të Telekomit të Kosovës (rimbushjen e telefonave mobil Vala).