Në mars të vitit 2014 Vllesa-CO arriti marrëveshje dhe me operatorin e telefonisë mobile IPKO për shitjen e produkteve të saj në disa degë të Vllesa-CO.