Në vitin 2013 u arrit marrëveshja me Korporatën Energjetike për Distribuim dhe Shpërndarje (KEDS tani KESCO) dhe me Ujësjellësin Rajonal Prishtina (KUR) për realizimin e pagesave në të mirë të këtyre kompanive, duke ju ofruar qytetarëve shërbimin e pagesave pa provizion.