Në vitin 2010 Vllesa-CO u autorizuar nga RIA Transfer Parash në ofrimin e shërbimit të Transfereve Ndërkombëtare të Parave nga më shumë se 447,000 agjentëve në të gjithë botën, duke rritur në vazhdimësi besimin e qytetarëve për kryerjen e transaksioneve financiare.